Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 - Powiat Polkowicki

Od lewej: 1. logotyp Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2. flaga i herb Polski, 3. logotyp Powiatu Polkowickiego, 4. logotyp Fundacji Eudajmonia .


Zadanie publiczne „Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRiPS – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanego powiatowi polkowickiemu w ramach Programu MRiPS ”Opieka wytchnieniowa – edycja 2022"

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej w formie dziennej (59 osób w tym 10 dzieci) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnością lub uczestnika Programu.

Kto może korzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Z usług mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, spełniający łącznie następujące kryteria:

  1. Miejsce zamieszkania na terenie powiatu polkowickiego
  2. sprawowanie bezpośredniej opieki nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Rekrutacja ma charakter ciągły i  trwa do 23.12.2022 lub do wyczerpania limitu godzin.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres:

email: biuro@eudajmonia.pl

Tel:  Danuta 881 233 775 / Małgorzata 728 896 620

Biuro projektu: Fundacja Eudajmonia ul. Borówkowa 5 a 59-100 Polkowice.

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie 472 000,00 zł

Całkowita wartość 482 000,00 zł

Galeria

Plakat promujący projekt. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Plakat promujący projekt. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy