Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

AKADEMIA ASYSTENCJI OSOBISTEJ

Belka z logotypami.

Po lewej stronie logotyp Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, po środku logotyp Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu po prawej stronie logotyp: Wrocław bez Barier.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od MOPS Wrocław

Celem projektu jest rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności 12 osób – kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością w zakresie wspierania procesu integracji OzN w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenie ich niezależności, samodzielności i aktywności; poprzez udział w szkoleniach.

Kto może wziąć udział:

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • są pracownikami / współpracownikami instytucji integracji i pomocy społecznej lub/i jako osoby prywatne deklarują chęć podjęcia udziału w warsztatach i działaniach z nimi związanych oraz motywację do nawiązania długofalowej współpracy w ramach świadczenia usług społecznych w środowiskach lokalnych;
  • mieszkają na terenie Gminy Wrocław

Okres realizacji:

  • 01.08.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Obszar realizacji szkoleń:

  • Asystent osobisty OzN – 72 godz. szkoleń + 40 godzin praktyk

Rekrutacja:

Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 20.09.2021r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje kierownik projektu w porozumieniu z mentorem merytorycznym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna w terminie ustalonym z realizatorem szkolenia. Rozmowa może być przeprowadzona w formie telefonicznej i/lub za pomocą Skype.

O zakwalifikowaniu do udziału w każdym ze szkoleń decyduje:

  • kolejność zgłoszeń;
  • rozmowa rekrutacyjna.

Informacje dodatkowe

Szkolenia zostaną przeprowadzone we Wrocławiu w formule 3 trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela). Fundacja Eudajmonia zapewnia wyżywienie (obiad, przerwa kawowa) podczas wszystkich 9 dni szkoleń. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.


W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, organizator może podjąć decyzję o realizacji szkolenia w formie on-line.

Kontakty:

Mentor merytoryczny

Sylwia Miaśkiewicz

E-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl

tel.: 698 679 799

Kierownik projektu

Joanna Bielerzewska

Powrót do: Działania

Partnerzy