Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ” – edycja 2020-2021

Od lewej - 1. flaga Polski, 2. godło Polski, 3. logotyp Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 -2021 finansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych przez Budżet Państwa na realizację zadania w ramach resortowego Programu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel programu

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021,  ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, tj. formy wsparcia, która już jest realizowana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2019-2020.
Fundacja Eudajmonia  w ramach pozyskanych środków realizuje Program dla mieszkańców powiatu: głogowskiego, polkowickiego, średzkiego, wrocławskiego i m. Wrocławia.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Program ma także zapewniać:

1)     zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2)     ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)     przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;

4)     zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa przez okres realizacji Programu, jednak w czasie zapewniającym zrealizowane Usługi najpóźniej do dnia 31.12.2021r.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice

Kierownik projektu: Sylwia Kot, s.kot@eudajmonia.pl, tel. 781 080 342

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami

Powrót do: Działania

Partnerzy