Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” we Wrocławiu

MRPiPS, Wroclaw - Miasto spotkan, Fundacja Eudajmonia


Projekt ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - Wspierając niezależne życie - asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2020 sfinansowany ze środków Gminy Wrocław pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie i skorzystania z usług asystencji osobistej

Czym są usługi asystencji

Praca asystenta w Programie ma na celu pomoc pełnoletnim osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usługi asystenckiej jest optymalne usamodzielnianie się osób z niepełnosprawnością i aktywne (na miarę ich potrzeb i aspiracji) włączanie się w życie społeczne lub/i zawodowe. Wsparcie asystenckie kompensuje trudności i bariery, będące osobistym następstwem niepełnosprawności.  Szeroko rozumiane wsparcie i pomoc w czynnościach, w których Klient nie może sobie samodzielnie poradzić, ma za zadanie wzmocnić jego autonomię. Daje szansę na poprawę jakości życia, czyniąc je bardziej niezależnym.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z usług asystenta osobistego w wymiarze maksymalnym 30 godzin w miesiącu na osobę bez możliwości przenoszenia niewykorzystanych godzin z miesiąca na kolejne miesiące.

Kto może wziąć udział w Programie

Adresatami Programu są dorosłe (powyżej 18. roku życia) osoby z niepełnosprawnością:

 •  zamieszkujące gminę Wrocław,
 •  posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • nie korzystające równocześnie w tych samych godzinach z usług asystenckich realizowanych w ramach niniejszego Programu  oraz z innych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, a także usług, o których mowa w programie MRPiPS pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa od 25.02 do 23.12.2020 lub do wyczerpania limitu godzin.

Osoby zainteresowane usługą asystenta zapraszamy do Biura Fundacji Eudajmonia.

DO USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ KWALIFIKUJE MOPS WROCŁAW NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ . Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie lub w biurze Fundacji Eudajmonia.

Wszelkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować pod adresem:

 1. Sylwia Miaśkiewicz

e-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl

 1. Biuro projektu:
  Fundacja Eudajmonia
  Oddział we Wrocławiu
  ul. Kościuszki 80A
  50 – 441 Wrocław

       tel. 881 476 976

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Powrót do: Działania

Partnerzy