Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt Droga do Samodzielności

Belka z logotypami - PCPR Zagan

[Opis grafiki: Belka z logotypami - od lewej strony - 1. logotyp - Fundusze Europejskie | Program Regionalny, 2. logotyp - Lubuskie - Warte zachodu, 3. logotyp - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, 4. logotyp - Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny.]

 

Fundacja Eudajmonia w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu przystąpiła do realizacji projektu pod tytułem „Droga do Samodzielności”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020 (RPO) oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
Partner projektu: Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach

Okres realizacji projektu: październik 2019 – grudzień 2021

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na aktywność/samodzielność społeczną i zatrudnienie u co najmniej 200 klientów PCPR w Żaganiu. Cel realizowany będzie poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym skierowanych do osób niepełnosprawnych i z pieczy zastępczej.

Formy wsparcia:

  • Klub Aktywności i Rozwoju z 3 pracowniami: 1. Rehabilitacji i terapii zajęciowej, 2. Integracji i aktywizacji społecznej, 3. Przygotowania do aktywności zawodowej
  • Indywidualne wsparcie Trenera Aktywności,
  • Indywidualne wsparcie Trenera Pracy,
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i całożyciowe, prawne
  • Wsparcie asystentów osobistych w tym tłumacza języka migowego
  • Grupowe warsztaty wyjazdowe

Szkolenia i konsultacje indywidualne odbywają się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami

Rekrutację do projektu prowadzi:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
ul. Śląska 1
68-100 Żagań

Kontakt

Wszelkie pytanie dotyczące projektu prosimy kierować na adres: m.szewczyk@eudajmonia.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu: Koordynator partnera projektu tel. 504026340

Powrót do: Działania

Partnerzy