Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Usług Społecznych II

 

Zachowanie trwałości w ramach projektu POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH II

 Fundacja Eudajmonia beneficjent projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” informuje, iż od dnia 01.02.2022 ma możliwość świadczenia usług asystenckich (asystent osobisty lub/i trener aktywności) na terenie gmin powiatu świdnickiego usług opiekuńczych w miejscu opieki dziennej w Domu Krótkiego Pobytu  w ramach utworzonych w projekcie 9 miejsc świadczenia usług społecznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

ul. Borówkowa 5a, Polkowice

tel. 76 753 91 39

e-mail: biuro@eudajmonia.pl

Odpłatność za usługę wynosi:

 • Asystencja osobista– 36 zł/godz.;
 • Trener aktywności – 40 zł/godz.;
 • Dom Krótkiego Pobytu - 400 zł/dzień  (+ 5 zł za 1 km dowozu/odwozu); zapewniamy profesjonalną opiekę terapeutyczną i pełne wyżywienie; cena pobytu może ulec obniżeniu w zależności od ilości osób.

Serdecznie zapraszam

Fundacja Eudajmonia, Powiat Świdnicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zapraszają do udziału w projekcie pn. Powiatowe Centrum Usług Społecznych II.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samodzielności i niezależności minimum 104 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatu świdnickiego, a także poprawę warunków funkcjonowania 10 rodzin osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w okresie 01.02.2019 - 31.01.2022

Cel zostanie zrealizowany przez udostępnienie i upowszechnienie:

 • 4 miejsc świadczenia usług asystenckich,
 • 1 miejsca świadczenia usługi trenera aktywności
 • 4 miejsc świadczenia dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poprawę warunków funkcjonowania 10 rodzin niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem.

Projekt skierowany jest do:

 • 42 osób z niepełnosprawnością mieszkańców pow. świdnickiego - odbiorców usług asystenckich i usługi trener aktywności
 • minimum 62 niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością wymagających
  wsparcia w formie dziennej opieki
 • 10 osób z  najbliższego otoczenia uczestników projektu, które otrzymają wsparcie  psychologiczne/ całożyciowe, służące zwiększeniu efektywności wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Obszarem  realizacji, projektu jest:

Subregion Wałbrzyski,

Powiat świdnicki.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Tytuł projektu: Powiatowe Centrum Usług Społecznych II
Okres realizacji projektu : 01.02.2019 – 31.01.2022

Nr projektu: RPDS.09.02.04-02-0036/18
Całkowita wartość projektu:  1 709 736,96 zł
Kwota dofinansowania:         1 624 079,14 zł

Osi Priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,
Podziałanie nr 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Biuro projektu:
Fundacja Eudajmonia
ul. Kościuszki 80a, Wrocław
e-mail: biuro@eudajmonia.pl

Biuro projektu jest w pełni przystosowane do potrzeb OzN; wejście do biura jest na poziomie terenu wokół budynku, budynek jest parterowy, bez schodów i stopni wewnątrz; w biurze projektu jest dostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Spotkania z kandydatami na uczestników projektu, odbywają się również w Świdnicy, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Budynek jest przystosowany do  potrzeb OzN; posiada wejście na poziomie terenu wokół budynku, wewnątrz znajduje się winda dostępna dla OzN oraz toaleta przystosowana dla OzN.

 

INFORMUJEMY, IŻ ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW  PROJEKTU, ZAINTERESOWANYCH SKORZYSTANIEM

Z USŁUG DOMU KRÓTKIEGO POBYTU

REKRUTACJA DOTYCZĄCA TEJ CZĘŚCI PR/OJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ DNIA 08.01.2020 JEST CIĄGŁA I POTRWA DO CZASU ZREKRUTOWANIA ODPOWIEDNIEJ LICZBY UCZESTNIKÓW LUB ZAKOŃCZENBIA UDZIELANIA WSPARCIA

Formularze rekrutacyjne oraz regulamin wraz z załącznikami znajdują się w poniższych plikach:

PCUS II_Formularz rekrutacyjny do DKP_2021.07.27.pdf

PCUS II_Formularz rekrutacyjny do DKP_2021.07.27.doc

PCUS II_Regulamin organizacyjny DKP_2021.07.27.pdf

PCUS II_Regulamin organizacyjny DKP_2021.07.27.docx

Ulotka DKP w formacie PDF

 Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w:
DKP w Mrowinach ul. Sportowa 4,  
w godzinach 10:00-14:00 poniedziałek-piątek

Kierownik Domu Krótkiego Pobytu: Izabela Jabłońska tel.  661 448 080

lub przesłać na adres:

Fundacja Eudajmonia
ul. Kościuszki 80A
50-441 Wrocław

INFORMUJEMY, IŻ ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW  PROJEKTU, ZAINTERESOWANYCH SKORZYSTANIEM
Z USŁUG ASYSTENCKICH ORAZ TRENERA AKTYWNOŚCI

REKRUTACJA DOTYCZĄCA TEJ CZĘŚCI PROJEKTU ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE
08.03 - 29.03.2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone zostały w regulaminie rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 7.15-15.15

Fundacja Eudajmonia
ul. Kościuszki 80A
50-441 Wrocław

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 10:00 -15.00

Powrót do: Działania

Partnerzy