Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sprawny biznes z Dolnego Śląska (rekrutacja zakończona)

 „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska”

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.


Nr projektu: POKL.06.02.00-02-030/12


Kwota przyznanego dofinansowania: Dotacja do 40.000,00 zł plus wsparcie pomostowe

Lider: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Osoba do kontaktu:

Karolina Smektała tel. 731 957 728, (076) 753 91 39 e-mail: k.smektala@eudajmonia.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uczestnicy projektu: 35 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 21 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób o niepełnosprawności intelektualnej), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące (8 uczestników/czek) jak i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej min. przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu: 35 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 21 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób o niepełnosprawności intelektualnej), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące (8 uczestników/czek) jak i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej min. przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dwuetapowy proces rekrutacji rozpoczął się w październiku 2013 i trwał do grudnia 2013 roku.
Etap I - składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.
Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Na podstawie sumy oceny (punktowej) I i II etapu wybór 35 uczestników/czek projektu z najwyższymi ocenami. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa (do 10 osób).

Podstawowe wsparcie oferowane w ramach Projektu:
Etap I - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 40-godzinne, 5-dniowe, wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport. Planowany termin realizacji szkoleń to styczeń-luty 2014r.
Etap II - COACHING BIZNESOWY I - 8 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje, realizowanego w okresie od stycznia do marca 2012r.
Etap III - DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY - zostaną przyznane minimum 27 uczestnikom/czkom projektu/mikroprzedsiębiorcom (min. 11 kobiet i 16 mężczyzn), których wnioski o dotację zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Średnio 36 000 zł na osobę/mikroprzedsiębiorcę i maksymalnie 40 000 zł. Niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% dotacji. Planuje się, że posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odbędą się w miesiącu marcu 2014r. Rozpoczynanie działalności gospodarczej kwiecień - maj 2014r.
Etap IV - PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE - przysługuje wszystkim uczestnikom/czkom projektu, którzy otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego mikroprzedsiębiorcom zostanie przyznana pomoc finansowa, w średniej wysokości do 1400 zł na miesiąc, przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy skorzystają z 6-godzinnego indywidualnego coachingu biznesowego II oraz 4-godzinnego szkolenia z zakresu prowadzenia firmy i efektywnego wykorzystania dotacji. Termin składania i oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie zbieżny z terminami planowanymi w Etapie III.
Etap V - PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - w uzasadnionych przypadkach zagrażających trwałości przedsięwzięcia, minimum 8 uczestników/czek projektu (mikroprzedsiębiorców) otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe, w średniej wysokości 1400 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy. Nabory wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędą się w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego.

Wsparcie towarzyszące:
COACHING PSYCHOLOGICZNY - po 6 godzin dla wszystkich uczestników/czek projektu. 
ASYSTENT/KA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (dla osoby niewidomej, tłumacz/ka języka migowego itp.).
SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY - np. syntetyzator mowy, program powiększający do komputera, myszka dla osób z obniżoną motoryką.
PORADNICTWO ZAWODOWE - po 4 godziny dla uczestników/czek projektu, którzy/e nie otrzymają dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 Więcej: 

www.sprawnybiznes.darr.pl

 

 

 

Logo projektu

 Sprawny Biznes z Dolnego Śląska

Powrót do: Działania

Partnerzy