Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

MENTOR (rekrutacja zakończona)

  „MENTOR”

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 r. – 31.03.2015 r.

Nr projektu: POKL.06.02.00-02-021/12

Kwota przyznanego dofinansowania: 

do 41 500 zł ogółem

32 500 zł

+ 4 200 zł (wsparcie pomostowe)

+ 4 800 zł (przedłużone wsparcie pomostowe)


Lider projektu: Stowarzyszenie Euro – Concret www.euro-concret.pl

Partner: Fundacja Eudajmonia 


Biuro Partnera Projektu:

Fundacja Eudajmonia (Biuro Wrocław – rekrutacja)

ul. Ostrowskiego 30b pok. 33

Wrocław 53-238

tel. 884 612 184


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Cel projektu: Wsparcie i promocja przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych

Krótki opis działań w ramach projektu:

 • szkolenia z zakresu rejestracji i prowadzania działalności gospodarczej – 64 godz./ grupę
 • doradztwo grupowe i indywidualne obejmujące:
  a) konsultacje grupowe – 8 godz./grupę
  b) indywidualne doradztwo dla każdego uczestnika – 8 godz./uczestnika
 • konsultacje grupowe psychologiczne – 8 godz./grupę
 • konsultacje psychologiczne indywidualne -1 godz./uczestnika
 • 30 dotacji inwestycyjne w kwocie przeciętnie 32 500 zł/uczestnika
 • 30 dotacji w ramach podstawowego wsparcia pomostowego w kwocie średnio 700 zł/miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej oraz 12 godz. doradztwa specjalistycznego
 • 20 dotacji w ramach podstawowego wsparcia pomostowego w kwocie średnio 800 zł/miesięcznieprzez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej oraz 12 godz. doradztwa specjalistycznego

 Dla osób, które nie wykażą predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej Projektodawca zaproponuje wsparcie doradcy zawodowego.

Grupa docelowa:

Osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają status osoby niepełnosprawnej,
 • w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 64 lat,
 • mają miejsce zamieszkania lub nauki na terenie województwa dolnośląskiego
 • pozostają bez zatrudnienia – w tym bezrobotni zarejestrowani w PUP i osoby uczące się,
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu,
 • nie są wyłączone ze wsparcia z przyczyn określonych w szczegółowych zasadach realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania POKL 6.2

Dodatkowo jako uczestnicy projektu preferowane będą osoby z lekkim i znacznym stopniem niepełnosprawności (+5 pkt. w rekrutacji) oraz po 45 roku życia (+5 pkt. w rekrutacji)

 

Miejsce realizacji projektu: Województwo Dolnośląskie

 

Logo projektu

 

 Logotypy unijne, Fundacji Eudajmonia i EuroConcretu

Powrót do: Działania

Partnerzy