Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rozwój szansą na przyszłość

 

 

Projekt „Rozwój szansą na przyszłość” nr RPDS.10.02.02-02-0006/17  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic oraz 45 nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach poprzez udział uczniów/uczennic w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno-zawodowym i wzmocnionej opiece psychologiczno-pedagogicznej oraz udziału nauczycieli/nauczycielek w kursach i szkoleniach.

W projekcie zaplanowano zrealizowanie następujących zadań:

1. Indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów: a. Logopedia z elementami komunikacji alternatywnej; b. SI – aktywność ruchowa prowadzona w formie zabawy; c. EEG Biofeedback; d. Rehabilitacja i masaż; e. Terapia ręki; f. Indywidualna terapia rozwijająca myślenie matematyczne; g. Zajęcia z psychologiem; h. RSA Biofeedback.

2. Indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów: a. Logopedia z elementami AAC; b. SI – aktywność ruchowa w formie zabawy; c. EEG Biofeedback; d. Tomatis – stymulowanie dźwiękami CUN; e. Terapia ped z uwzględnieniem elementów behawioralnych; f. Terapia czaszkowo-krzyżowa; g. Zajęcia z psychologiem; h. Rehabilitacja i masaż.

3. Grupowe zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów: a. Dogoterapia; b. Hipoterapia; c. Kółko humanistyczne; d. Kółko Małych Wynalazców; e. Zajęcia w pracowni ceramiki; f. Zajęcia informatyczno-matematyczne; g. Taniec sportowy i terapia tańcem.

4. Grupowe zajęcia dodatkowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów: a. Dogoterapia; b. Hipoterapia; c. Muzykoterapia; d. Taniec sportowy i terapia tańcem; e. Basen i hydroterapia.

5. Wsparcie pedagogiczne dla uczniów ZSS w Wierzbicach i SOSW w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zostanie wykonana diagnoza uczniów, dokonana przez zespół składający się z 4 specjalistów, w efekcie której powstaną programy terapeutyczne dla uczniów, a następnie zostaną one zrealizowane przez kadrę SOSW i ZSS. Monitorowaniem wdrażania programu terapeutycznego zajmować się będzie oligofrenopedagog przydzielony każdemu uczniowi.

6. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej w ZSS w Wierzbicach oraz SOSW w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla nauczycieli: a. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju; b. Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju; c. Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwoju; d. Stosowana analiza zachowania; e. Seksualność osób z autyzmem, f. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem; g. Neurologopedia; h. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do pracy w przedszkolu i klasach I-III; i. Biofeedback oddechowy RSA; j. Integracja odruchów pierwotnych wg S. Goddard dla dzieci ze specjalnymi potrzebami; k. Diagnostyka i terapia neurologopedyczna; l. Kurs dla Instruktorów Masażu Shantala; ł. Terapia NeuroTaktylna; m. Integracja odruchów ustno-twarzowych; n. Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; o. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemów z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam"; p. Kinezjotaping w logopedii; r. Makaton – Program Językowy; s. Innowacyjne metody pracy z dziećmi.

7. Doposażenie gabinetów w ZSS w Wierzbicach w pomoce terapeutyczne. W ramach zadania zostaną doposażone następujące gabinety w ZSS w Wierzbicach: a. Pracownia BIofeedback; b. Pracownia psychologiczna; c. Pracownia logopedyczna; d. Pracownia ceramiczna; e. Pracownia informatyczna; f. Gabinet integracji sensorycznej.

8. Doposażenie gabinetów w SOSW w Kątach Wrocławskich w pomoce terapeutyczne. W ramach zadania zostaną doposażone następujące gabinety w SOSW w Kątach Wrocławskich: a. Pracownia psychologiczna; b. Sala Integracji Sensorycznej; c. Gabinet logopedy i pedagoga behawioralnego; d. Gabinet do stosowania Metody Tomatisa.

Całkowita wartość projektu- 853.748,25 zł

Fundacja Eudajmonia jako Partner Wiodący oraz Powiat Wrocławski jako Partner Projektu będą realizować projekt w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w okresie od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r.

Koordynatorka projektu: 

Sylwia Miaśkiewicz, e-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl

Powrót do: Działania

Partnerzy