Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Celem projektu jest "Aktywna integracja społeczno-zawodowa 60 osób z niepełnosprawnością (w stopniu umiarkowanym
i znacznym) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (100% nieaktywnych zawodowo, 36 kobiet) zamieszkujących powiat m. Legnica i legnicki poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji ukierunkowanych na zindywidualizowaną i  innowacyjną ścieżkę wsparcia do 31.10.2019 r."

Obszarem realizacji projektu miasto Legnica oraz powiat legnicki.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Tytuł projektu: Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju
Okres realizacji projektu : 01.08.2017 – 31.10.2019 
Całkowita wartość projektu: 992 750,00 zł

Osi Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1.1 Aktywna integracja.

 

TRWA II EDYCJA LEGNICKIEGO KLUBU AKTYWNOŚCI I ROZWOJU 
– SERDECZNIE ZAPRASZAMY

UDZIAŁ W PROJECIE JEST BEZPŁATNY ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W LEGNICY,
W BUDYNKU ŚWIETLICY PRZY PARAFII ŚW. JÓZEFA OPIEKUNA ZBAWICIELA UL. MICHAŁA DRZYMAŁY 8

CEL PROJEKTU: aktywna integracja społeczno-zawodowa osób
z niepełnosprawnością.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU: 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym zamieszkujących na terenie powiatów M. Legnica i legnickiego, nieaktywnych zawodowo, wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń PCPR, OPS.

CO OFERUJEMY?

-    możliwość udziału w zajęciach organizowanych klubu w ramach 3 pracowni:

 • aktywności społecznej,
 • rehabilitacyjno – terapeutycznej oraz
 • aktywności zawodowej

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

-    indywidualne poradnictwo psychologiczne,

-    wsparcie trenera aktywności,

-     wsparcie trenera pracy,

-     wsparcie asystenta funkcjonalnego osoby z niepełnosprawnością,

-     szkolenia zawodowe,

-     możliwość odbycia stażu zawodowego/zatrudnienia.

PROJEKT JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. W RAZIE POTRZEBY POMIESZCZENIA, SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Zmodernizowany w ramach projektu budynek Legnickiego Klubu Aktywności i Rozwoju, w którym realizowane będą zajęcia
w ramach projektu będzie dostępny architektonicznie, ma wejście na  poziomie 0, zostaną zamontowane odpowiednio szerokie drzwi, a dojazd do pomieszczeń w których odbywać się będą zajęcia i spotkania odbywać się będzie bez przeszkód.
W budynku powstanie również toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - szerokie drzwi, przestrzeń manewrowa i uchwyty.

W razie potrzeby materiały dla uczestników będą dostępne w wersji elektronicznej – na stronie www, na płycie DVD, przetłumaczone na język migowy oraz zapewniamy sprzęt dla osób  słabowidzących lub niewidomych oraz tłumacza języka migowego.

W ramach projektu będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu na miejsce realizacji zajęć oraz powrót do domu, a także udzielane będzie wsparcie asystenta funkcjonalnego.

NA CZYM TO POLEGA?

Klub funkcjonuje od poniedziałku do piątku,  średnio cztery godziny dziennie. Spotkania odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach, w trzech pracowniach:

PRACOWNIA TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNA

CEL: poprawa kondycji psychofizycznej, zwiększenie sprawności

JAK: zajęcia fizyczne usprawniające, muzykoterapia, arteterapia, ćwiczenia relaksacyjne/oddechowe

PRACOWNIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

CEL: rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych, wzrost samodzielności

JAK: praca w oparciu o innowacyjny model Trenera Aktywności: nauka, rozwój i utrwalanie kompetencji  intrapersonalnych, interpersonalnych i organizacyjnych

PRACOWNIA  AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

CEL: zwiększenie gotowości zatrudnieniowej, przygotowanie uczestników do odnalezienia się na rynku pracy

JAK: nauka i zdobywanie umiejętności ułatwiających poruszanie się na rynku pracy (m.in. tworzenie dokumentów rekrutacyjnych, symulacje rozmowy kwalifikacyjnej itp.) Wypełnione dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres biura projektu:

Fundacja Eudajmonia 
ul. Borówkowa 5a, 
59-101 Polkowice 
z dopiskiem: „REKRUTACJA  Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w powyższej formie dopuszczamy możliwość skorzystania z innych form w celu zgłoszenia się do projektu min :

 • Telefonicznie lub sms-em pod numerem 881 476 942
  • Osobiście w siedzibie Fundacja Eudajmonia ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice.
  • E-mail pod adresem lkair@eudajmonia.pl

Formularze rekrutacyjne i materiały dla kandydatów na uczestników projektu dostępne są w:

 • w powiększonym druku
 • w Brajlu
 • przetłumaczone na język migowy

Możesz również umówić się na spotkanie  z przedstawicielem Fundacji, który spotka się z Tobą we wskazanym przez Ciebie miejscu, celem dokończenia formalności rekrutacyjnych.

TERMINY REKRUTACJI:

 • I EDYCJA: 04.2018 r.- 01.2019 r.
 • II EDYCJA: 02.2019 r.–10.2019 r.

KONTAKT:

BIURO PROJEKTU LEGNICKI KLUB AKTYWNOŚCI I ROZWOJU

FUNDACJA EUDAJMONIA
ul. BORÓWKOWA 5 a
59 -101 POLKOWICE

 

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne  do pobrania.

Galeria

Plakat promujący projekt; „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Plakat promujący projekt; „Legnicki Klub Aktywności i Rozwoju”. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy