Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim

 

Fundacja Eudajmonia przystąpiła do realizacji zadania publicznego pod tytułem „Aktywizacja zawodowa” wprojekcie „Aktywna integracja w powiecie nowosolskim”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020 (RPO) oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

Realizator zadania publicznego: Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach

Okres realizacji zadania: 26 września 2017 – 31 października 2018

Cel główny zadania:

Wzrost poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych 90 osób (50 osób z niepełnosprawnościami, 40 osób z pieczy zastępczej) w wieku aktywności zawodowej będących  uczestnikami/uczestniczkami projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

Realizacja zdania:

Zastosowanie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia uczestników/uczestniczek projektu w procesie rozwijania umiejętności, nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do bieżących wymagań lokalnego rynku pracy. 

 Formy wsparcia:

- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

- grupowe warsztaty rozwijające umiejętności niezbędne do podjęcia o utrzymania pracy (umiejętności pracownicze),

- kursy i szkolenia zawodowe dopasowane do preferencji, możliwości i potencjału  uczestników/uczestniczek projektu, ale też do potrzeb rynku pracy,

- pośrednictwo pracy i/lub wsparcie trenera pracy,

- wsparcie towarzyszące w postaci asystentury funkcjonalnej.

Szkolenia i konsultacje indywidualne odbywają się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościam

Rekrutację do projektu prowadzi:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sóli

Wszelkie pytanie dotyczące projektu prosimy kierować na adres: m.szewczyk@eudajmonia.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu: Koordynator projektu 504026340

Powrót do: Działania

Partnerzy