Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolenia komputerowe ICT – kompleksowy projekt podniesienia kompetencji TIK

 

„Szkolenia komputerowe ICT – kompleksowy projekt podniesienia kompetencji TIK”

– projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
 informacyjno-komunikacyjnych

Masz ukończony 18 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie opolskim?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 18 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego,
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym,
  • przynależność do co najmniej jednej z grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby  w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby opiekujące się osobami zależnymi, migranci powrotni i imigranci, osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich);

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

PROJEKT JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. W RAZIE POTRZEBY POMIESZCZENIA, SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@eudajmonia.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 77 544 99 69.

Biuro projektu znajduje się w Dziergowicach przy ul. Wąskiej 6.

Zapraszamy! Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Okres realizacji projektu:  01.08.2017 – 31.07.2018r.

Nr projektu: RPOP.09.03.00-16-0062/16

Całkowita wartość projektu: 480 480,00 zł

Kwota dofinansowania: 432 430,00 zł

 

Działanie 09.03  Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Powrót do: Działania

Partnerzy