Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

"modeLOWE"

Opublikowano: 2017-06-01

 

Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

 • Lider projektu:
  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.
 • Partnerzy projektu:
  Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą w Krakowie, przy  ul. Radzikowskiego 37.
  Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Borówkowej 5a.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 – 30 czerwca 2018

Cel główny projektu:

Edukacja i aktywizacja 3000 osób dorosłych z całej Polski dotychczas nie biorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych w ramach udzielenia grantów i wsparcia funkcjonowania 15 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Główne działania w ramach projektu:

 • Opracowanie MODELU funkcjonowania w środowisku lokalnym na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych;
 • Wybór w systemie grantowym 15 Szkół pełniących rolę Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji według obszarów pochodzenia:
  Obszary zdegradowane: 9 LOWE, w tym:
  – powojskowy: 3
  – popegeerowski: 3
  – poprzemysłowy: 3
  – obszary defaworyzowane: 6

Powstałym LOWE oferujemy:

 • 100 % dofinansowania, maksymalnie 177 200 zł, na wdrożenie i funkcjonowanie LOWE
 • wsparcie w opracowaniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych;
 • udzielanie wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE;
 • wdrożenie modelu LOWE;
 • doradztwo w zakresie diagnozowania, rozwijania, pomiaru poziomu kompetencji;
 • doradztwo specjalistyczne, techniczne i partnerskie;
 • wsparcie w dostosowaniu LOWE do osób z niepełnosprawnościami.

Strona projektu: http://lowe.oic.lublin.pl/

Powrót do: Działania

Partnerzy