Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt: Lokalny rynek pracy – to moja szansa!

 

 Fundacja Eudajmonia wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zapraszają do udziału w projekcie

pn. „Lokalny rynek pracy – TO MOJA SZANSA!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Celem projektu ,,Lokalny rynek pracy – TO MOJA SZANSA!” jest poprawa sytuacji na rynku pracy 66 osób (w tym 53 osób z niepełnosprawnością) w wieku 30-64 lat zamieszkujących powiaty: polkowicki, lubiński, głogowski, legnicki oraz m. Legnicę poprzez ich aktywizację zawodowo-edukacyjną
z wykorzystaniem zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki wsparcia.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 66 osób w wieku 30 – 64 lata pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W grupie docelowej 80% (53 osoby) będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością, 60% (40 osób) – kobiety, 45% (30 osób) osoby bezrobotne, w tym 20 osób długotrwale bezrobotnych, 20% (14 osób) – osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Połowę uczestników projektu (33 osoby) będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach, a 40% (27 osób) będzie pochodziło z terenów wiejskich.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia zawodowe dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników
 • Stypendium szkoleniowe
 • Płatne staże
 • Wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia
 • Wsparcie pośrednika pracy
 • Wsparcie trenera pracy (dla osób z niepełnosprawnością)
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne

W trakcie realizacji form wsparcia dla potrzeb Uczestników z niepełnosprawnością dostępny będzie transport specjalistyczny oraz wsparcie asystenta funkcjonalnego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku 30 – 64 lata,
 • zamieszkujące powiaty: polkowicki, lubiński, głogowski, legnicki i m. Legnicę,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (53 osoby) i nie posiadające orzeczenia (13 osób).

Rekrutacja do projektu trwa do wyczerpania puli miejsc w projekcie - zgłoś się już dziś!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego (znajduje się na dole strony, w plikach do pobrania) i złożenia wypełnionego formularza w biurze Fundacji Eudajmonia (oddział Polkowice ul. Borówkowa 5a lub w oddział Wrocław ul. Kościuszki 80a). Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny można również przesłać do Biura Projektu na adres: Fundacja Eudajmonia ul. Kościuszki 80a, 50-441 Wrocław za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Kontakt:

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze specjalistą ds. rekrutacji, organizacji wsparcia i kontaktu z uczestnikami, p. Eweliną Puławską

tel. 881 476 942
adres e-mail: rekrutacja@eudajmonia.pl

Tytuł projektu: ,,Lokalny rynek pracy – TO MOJA SZANSA!”

Nr projektu: WND-RPDS.08.02.00-02-0175/16
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018r.
Całkowita wartość projektu: 992 430,00 zł

Kwota dofinansowania: 942 705, 75 zł

Osi Priorytetowa: 8 - Rynek pracy
Działanie: 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy

Koordynatorka projektu:
Marta Cygan
e-mail: m.cygan@eudajmonia.pl

 

Galeria

Plakat promujący projekt;

Plakat promujący projekt; "„Lokalny rynek pracy – TO MOJA SZANSA!". Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy