Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Trener aktywności (rekrutacja zakończona)

TRENER AKTYWNOŚCI – model wsparcia osób niepełnosprawnych będących klientami ośrodków pomocy społecznej, wypracowywany w ramach projektu innowacyjnego w ramach Działania 7.2.1 PO KL we współpracy Fundacji Eudajmonia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU – opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu aktywizacji osób niepełnosprawnych będących klientami pomocy społecznej zwiększającego ofertę instytucji pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska

[wposflv src=http://eudajmonia.pl/wp-content/uploads/2010/07/trener_aktywnosci.flv width=500 height=400]

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Opracowanie modelu i przetestowanie go z udziałem jego odbiorców (30 klientów MOPS Wrocław)

2. Zwiększenie oferty instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez przeszkolenie i przygotowanie do stosowania modelu personelu tych instytucji (15 osób)

3. Upowszechnienie wiedzy o modelu i gotowości jego stosowania w codziennej praktyce aktywizacyjnej

ZAŁOŻENIA DO MODELU – ukierunkowanie na podmiotowe i procesowe podejście do aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CHARAKTERYSTYKA  MODELU – oparcie działań aktywizacyjnych na zindywidualizowanej współpracy Trenera Aktywności/TA z osobą niepełnosprawną w oparciu o wspólnie opracowany indywidualny plan rozwoju zakładający punkt wejścia w proces aktywizacji społecznej i oczekiwany punkt docelowy tego procesu. Współpraca TA z osobą niepełnosprawną koncentrować będzie się na optymalizacji potencjału osoby aktywizowanej, eliminacji barier blokujących możliwość świadomego i satysfakcjonującego życia społecznego.

Pozostałe właściwości modelu:

- uwzględniania w procesie aktywizacji najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej, angażowanie otoczenia do współpracy,

- zapewnienie wsparcia uzupełniającego proces aktywizacji (wsparcie specjalistyczne: psycholog, doradca zawodowy, asystent; sprzęt rehabilitacyjny; pakiet aktywizacyjny, szkolenia zawodowe)

- gwarantowanie jakości funkcjonowania modelu poprzez zapewnienie działań monitorujących i wspierających TA w realizacji zadań (koordynowanie procesu współpracy TA z ON, superwizja TA)

SCHEMAT ORGANIZACYNY MODELU – ukonstytuowanie modelu na współpracy samorządów, ich jednostek organizacyjnych (OPS-y, PCPR-y) oraz organizacji samorządowych – wszystkich interesariuszy realizacji polityki społecznej w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Narzędzia realizacji współpracy:

- otwarte konkursy ofert ogłaszane przez samorządy,

- zlecanie zadań przez samorządy,

- pozyskiwanie środków unijnych (w tym konkursy systemowe)

 

Konferencja informacyjno-promocyjna w ramach projektu „Trener Aktywności”

15 maja 2012 r. odbyła się konferencja pn. „PODMIOTOWOŚĆ – SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ. Prezentacja dobrych praktyk w pracy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne.”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi:

Konferencja Trener Aktywności

Prezentacja projektu "Trener Aktywności"

Koncepcja i metodologia badań - Trener Aktywności

Prezentacja MOPS we Wrocławiu

Teatr Grodzki

Pedagogika ulicy na wrocławskim Nadodrzu cz1

Pedagogika ulicy na wrocławskim Nadodrzu cz2

Babie lato czyli jak się nie dać po 50

Galeria

Trener aktywności grafika

Trener aktywności grafika

Powrót do: Działania

Partnerzy