Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności (rekrutacja zakończona)

Opublikowano: 2015-05-19
Projekt „REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON–I EDYCJA.  Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności” jest realizowany przy udziale środków PFRON, będących w dyspozycji miasta Wrocław.

Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością:

- zamieszkujące lub przebywające we Wrocławiu,
- legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym w zakresie niepełnosprawności intelektualnej, psychicznej, sensorycznej, ruchowej lub innej,
- będące klientami instytucji pomocy i integracji społecznej.

Jest to grupa szczególna, doświadczająca barier z racji niskiego statusu materialnego, niskich kwalifikacji zawodowych, trudnej sytuacji osobistej, wieku.  W przypadku osób z niepełnosprawnościami występuje w wysokim stopniu zjawisko kumulacji barier. Temu zjawisku nie odpowiada żadne standardowe i powszechnie stosowane rozwiązanie, które w sposób kompleksowy odpowiadałoby na tę sytuację.

Odpowiedzią na tę sytuację są w naszym przekonaniu usługi asystenckie. Uczestnicy w projekcie będą mogli skorzystać z:

1. asystentury funkcjonalnej -  Asystent funkcjonalny wykonuje zadania (z wyłączeniem typowo opiekuńczych) na wyraźne polecenie osoby niepełnosprawnej, wspiera ją w sytuacjach, w których nie radzi ona sobie sama z powodu dysfunkcji wynikającychz niepełnosprawności. Asystentami są m.in. : tłumacze języka migowego, przewodnicy osób niewidomych i/lub słabowidzących, asystenci osób niepełnosprawnych ruchowo.
2. asystentury wyspecjalizowanej (trener aktywności) – której celem jest  motywowanie i aktywizowanie osoby z niepełnosprawnością do aktywnego udziału w życiu społecznym i dążenia do samodzielności.  Jest ona adresowana do osób, u których niepełnosprawność jest jedną z kilku barier utrudniających lub wręcz uniemożliwiających ich społeczne i zawodowe funkcjonowanie. Trener aktywności jest dla osoby z niepełnosprawnością przewodnikiem i mentorem w procesie socjalizacji i nawiązywania nowych relacji społecznych. Wsparcie świadczone przez trenera ma charakter indywidualny i elastyczny, a usługą są objęci nie tylko niepełnosprawni uczestnicy projektów, ale również ich najbliższe otoczenie (w tym rodzina, najbliższe otoczenie społeczne i instytucjonalne).

Obie wyżej wymienione formy wsparcia mają zmierzać do aktywizacji społecznej i usamodzielnienia uczestników, dopiero w dalszej kolejności również ich aktywizacji zawodowej. 

W celu uzupełnienia działań aktywizacyjnych realizowane będą także zajęcia grupowe, w trakcie których adresaci zadania będą mieli możliwość rozwoju na warsztatach tematycznych prowadzonych przez trenerów aktywności i zaproszonych specjalistów (psychologów, doradców zawodowych, itp.).

 

Rekrutacja: 18.05 – 31.05.2015r.

Telefonicznie, mailowo bądź osobiście w Biurze projektu.

Kierowniczka projektu:
Katarzyna Jakubiak
tel. 790 250 726
Email: k.jakubiak@eudajmonia.pl

Koordynatorka usługi:

Małgorzata Franczak
Tel. 881 477 009
Email: m.franczak@eudajmonia.pl

 

Biuro projektu „Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności”

Fundacja Eudajmonia, 
ul. Kościuszki 80A, 50-441 Wrocław

Galeria

Zdjęcie: Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności (rekrutacja zakończona)

Zdjęcie: Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności (rekrutacja zakończona)

Zdjęcie: Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności (rekrutacja zakończona)

Zdjęcie: Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności (rekrutacja zakończona)

Powrót do: Działania

Partnerzy