Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim- edycja II”

1. logotyp - Fundusze Europejskie | Program Regionalny, 2. logotyp - Lubuskie | Warte zachodu, 3. logotyp - Powiat Nowosolski, 4. logotyp - Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny.

Fundacja Eudajmonia wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli przystąpiła do realizacji projektu pod tytułem „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020 (RPO) oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Okres realizacji projektu:  wrzesień 2019 – 31 grudnia 2020

Cel główny projektu :

Wzrost poziomu kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych 91 osób mieszkańców powiatu nowosolskiego (50 kobiet i 41 mężczyzn w tym 48 osób z niepełnosprawnościami ) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu ze strony Partnera Projektu – Fundacji Eudajmonia:

Zastosowanie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia uczestników/uczestniczek projektu w procesie rozwijania umiejętności, nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do bieżących wymagań lokalnego rynku pracy. 

 Formy wsparcia:

- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

- kursy i szkolenia zawodowe dopasowane do preferencji, możliwości i potencjału uczestników/uczestniczek projektu, ale też do potrzeb rynku pracy,

- pośrednictwo pracy i/lub wsparcie trenera pracy,

- wsparcie towarzyszące w postaci asystentury funkcjonalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia i konsultacje indywidualne dla uczestników odbywają się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami

Rekrutację do projektu prowadzi:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

ul. Staszica 1a

67-100 Nowa Sól

 Wszelkie pytanie dotyczące projektu prosimy kierować na adres: m.szewczyk@eudajmonia.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z kierownikiem  projektu ze strony Partnera – Fundacji Eudajmonia pod nr tel. 504026340

Powrót do: Działania

Partnerzy