Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. pomorskim w kontekście realizacji praw OzN i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych   

POWR.02.06.00-00-0042/16-00

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją im. Helen Keller

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności 50 instytucji monitorowanych w województwie pomorskim – do wdrażania postanowień Konwencji ONZ prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę danych instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania do 03.2019 roku

Monitoring będzie prowadzony przez zespoły monitoringowe zgodnie z Metodologią określoną w ogłoszeniu o konkursie. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie 50 raportów z rekomendacjami dla monitorowanych instytucji, a następnie wspieranie wykorzystania rekomendacji.

Główne zadania

  1. Przygotowanie monitoringu
  2. Konsultacje, wstępny przegląd w Instytucjach i opracowanie planów monitoringu.
  3. Prowadzenie monitoringu w Instytucjach i opracowanie raportów z rekomendacjami.
  4. Wykorzystanie rekomendacji przy wsparciu NGO realizujących projekt.
  5. Opracowanie raportu zbiorczego.

Okres realizacji projektu od 2017-04-01 do 2019-03-31.

Wartość projektu: 1 504 632,00 PLN, w tym 100% dofinansowanie UE.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Numer i nazwa działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Powrót do: Działania

Partnerzy