Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Kierunek samodzielność II

Logotyp Państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości) poprzez nabycie i rozwinięcie jego kompetencji. Usługa opiera się na zindywidualizowanym wsparciu świadczonym przez trenera aktywności, który towarzyszy klientowi w procesie zmiany sytuacji życiowej, w szczególności w zakresie wytyczania, realizacji oraz ewaluacji obranych celów aktywizacyjnych.

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do dorosłych osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 • są jednocześnie klientami instytucji integracji i pomocy społecznej (w tym OPS i PCPR);
 • zamieszkują na terenie jednego z powiatów województw:
  • dolnośląskiego: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego, wałbrzyskiego lub świdnickiego;
  • lubuskiego: miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego, żagańskiego;
  • zachodniopolskiego: miasta Szczecin, powiatu goleniowskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego;
 • pozostają bez zatrudnienia
 • nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Okres realizacji:

W okresie 01.04.2018-31.03.2019 w projekcie planuje się objęć  aktywizacją społeczną 60 osób z województwa dolnośląskiego (20 osób), lubuskiego (20 osób), zachodniopomorskiego (20 osób).

Obszar realizacji:

 • województwo dolnośląskie (powiaty: miasto Wrocław, powiat wrocławski, świdnicki, wałbrzyski);
 • województwo lubuskie (powiaty: miasto Zielona Góra, powiat zielonogórski, żagański);
 • zachodniopolskie(powiaty: miasta Szczecin, goleniowski, gryficki, kołobrzeskiego)

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualne wsparcie trenera aktywności.
 2. Konsultacje psychologiczne.
 3. Grupowe warsztaty wyjazdowe i stacjonarne.
 4. Możliwość korzystania ze wsparcia asystenta czy tłumacza języka migowego.

Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 30.06.2018r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.

Informacje dodatkowe

Partnerem projekt jest Fundacja Oczami Brata ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa. Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Kontakt

Jagienka Mindur
mail: j.mindur@eudajmonia.pl
tel.: 600 912 804

Powrót do: Działania

Partnerzy