Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zatrudnienie Wspomagane III

 Ikona opcji łatwego tekstu.

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego  polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy. 

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
 • zamieszkują na terenie jednego z trzech powiatów województwa dolnośląskiego: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego lub świdnickiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego,
 • są w wieku aktywności zawodowej ( 18-64 lata) i nie pracują,
 • nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym, niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres realizacji:

W okresie 01.01.2017-31.03.2019 w projekcie planuje się objęć  aktywizacją zawodową 45 osób z województwa dolnośląskiego i 45 osób  z województwa warmińsko-mazurskiego.

Obszar realizacji:

 • województwo dolnośląskie (powiaty: miasto Wrocław, powiat wrocławski i świdnicki)
 • województwo warmińsko-mazurskie (wszystkie powiaty)

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,
 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 3. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
 4. Zwrot kosztów dojazdów na staże oraz stypendia stażowe.
 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.
 6. Możliwość korzystania z asystenta czy tłumacza języka migowego.

Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji zakończył się 31.05.2017r. Rekrutacja została przedłużona do 30.06.2017r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.

Koordynator projektu:
Jagienka Mindur
600 912 804

Pliki do pobrania

Galeria

Plakat promujący projekt;

Plakat promujący projekt; "Zatrudnienie Wspomagane III". Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy